Cyhoeddi Enillwyr Gwobrau’r Academi Gynaliadwy

Hyrwyddwr Cynaliadwyedd
Noddir gan Cyfoeth Naturiol Cymru

  • Kiri Howell

Busnes Cynaliadwy
Noddir gan Dwr Cymru

  • Jaspels Anglesey Craft Cider a’r Prosiect Seidr Ynys Mon

Lleoliad neu Fod Cynaliadwy

  • Gardd Gerfluniau Dyffryn Gwy

Cymuned Gynaliadwy
Noddir gan EDF Renewables

  • Croeso i’n Coedwigoedd – Dyfodol Naturiol Rhondda Uchaf

Caffael neu Gadwyn Gyflenwi Gynaliadwy 
Noddir gan Arup

  • Cardiff Met – Addewid di-plastig

Menter Gymdeithasol Eithriadol

  • Chwarae e’ to, Sbort

Prosiect Ynni Adnewyddadwy Rhagorol 
Noddir gan Llywodraeth Cymru

  • Tyrbein Gwynt Cymunedol YnNi Teg

Addysg neu Hyfforddiant Cynaliadwy

  • Cash4Change – Coleg Gwent