Ymunwch â ni ar 03 Rhagfyr 10-12yb am ein digwyddiad sbotolau cyntaflle y byddwn ni’n dathlu enillwyr y gorffennol ac yn ‘taflu goleuni ar Gynaliadwyedd’  

Eleni, oherwydd Covid-19 bydd – mae seremoni Gwobrau Academi Gynaliadwy wedi cael ei gohirio a byddwn ni’n cynnal ein digwyddiad ar-lein cyntaf. 

Bydd y digwyddiad yn cael ei gyflwyno gan Sarah Hopkins, Cyfarwyddwr Cynnal Cymru a Rhys Jones, Cyfarwyddwr RenewableUK Cymru.  

Bydd enillwyr a noddwyr y gorffennol yn ein hymuno i siarad am eu cynnydd nhw ers ennill a beth y maen nhw’n gweld fel blaenoriaethau’r adferiad gwyrdd yn dilyn Covid. Byddwn ni’n clywed oddi wrth: 

  • Grant PeisleyYnNi Teg – enillydd Prosiect Ynni Adnewyddadwy Rhagorol 2018  
  • Meleri Davies – Partneriaeth Ogwen – enillydd Pencampwr Cynaliadwyedd 2019  
  • Paul Allen – Canolfan y Dechnoleg Amgen – enillydd y Wobr Arbennig 2019  
  • Sarah Williams – Wales and West Utilities – Prif noddwr Gwobrau Academi Gynaliadwy  

Ar ôl clywed oddi wrth y panelwyr bydd y cyfle i ofyn eich cwestiynau a dweud eich dweud.   

Os hoffech fynychu’r digwyddiad, e-bostiwch lynsey@cynnalcymru.com os gwelwch yn dda.