Gyda'r dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau, mae bellach yn dod i'r beirniaid i'r rhestr fer ac yn rhoi eu barn arbenigol ar y cyflwyniadau ar gyfer Gwobrau Academi Cynaliadwy cyntaf. Byddwch hefyd yn cael cyfle i ddweud eich dweud trwy'r Pleidlais Gyhoeddus - mwy am...