Hyrwyddwr Cynaliadwyedd

Mae'r categori hwn yn agored i unigolion sydd wedi ysbrydoli newid go iawn yn eich sefydliad ac wedi cyfrannu'n gadarnhaol at ymwybyddiaeth Datblygiad Cynaliadwy yng Nghymru

Lle Cynaliadwy

Yn agored i bob lleoliad a mannau mae'r categori hwn yn cydnabod dulliau arloesol o greu cymunedau carbon isel, gwydn, diogel a deniadol.

Busnes Cynaliadwy

Mae'r categori hwn yn agored i fusnesau blaenllaw ac entrepreneuriaid sydd wedi dangos bod mabwysiadu egwyddorion cynaliadwyedd yn arwain at lwyddiant busnes.

Arloesedd Cynaliadwy yn y Sector Cyhoeddus

Yn agored i gyrff sector cyhoeddus, neu'r rheini sydd wedi cydweithio'n agos â hwy, mae'r wobr hon yn cydnabod tîm, prosiect, sefydliad neu bartneriaeth sydd wedi dangos perfformiad eithriadol mewn cynaliadwyedd

Cymuned Cynaliadwy

Bydd yr enillydd yn grŵp neu brosiect ysbrydoledig sydd wedi cyflawni newid trawsnewidiol yn eu cymuned

Arloesi cynaliadwy mewn caffael neu gadwyn gyflenwi

Mae'r wobr hon yn tynnu sylw at y sefydliad sydd wedi cefnogi'n glir y twf o gadwyn gyflenwi gynaliadwy - fel cyflenwr, datblygwr neu gyda chaffael cynaliadwy.

Menter gymdeithasol ragorol

Rydym yn chwilio am fenter gymdeithasol enghreifftiol a all ddangos effaith fawr a chynhwysol wrth gyflawni ei gynhyrchion neu weithgareddau

Prosiect ynni adnewyddadwy rhagorol

Mae'r wobr hon yn cydnabod prosiect ynni adnewyddadwy neu osodiad sydd o safon eithriadol o uchel. Rhaid i'r cofrestriadau allu dangos arfer eithriadol (dyluniad, adeiladu, perfformiad, iechyd a diogelwch.)

Addysg neu hyfforddiant gynaliadwy

Dathlu'r unigolyn, y cwmni neu'r sefydliad sydd wedi gwneud y cyfraniad mwyaf i ddatblygu'r gweithlu mewn sector cynaliadwy i Gymru, nawr neu am y dyfodol