Cymuned Cynaliadwy

Noddwr categori

recycle4charity (Care Share & Give Sir Benfro)

Sefydlwyd y grŵp i gyfrannu at gadwraeth, gwarchod a gwella’r amgylchedd ffisegol a naturiol yn Sir Benfro, yn enwedig trwy hyrwyddo rheoli gwastraff cynaliadwy trwy ailgylchu gwastraff a allai fel arall fynd i safleoedd tirlenwi. Roedd hefyd am helpu addysg pobl yn Sir Benfro ynghylch ailgylchu a rheoli gwastraff. Gwneir hyn drwy raglen o sgyrsiau, seminarau, gweithdai a dulliau eraill a darparu cyfleoedd ailgylchu i’r cyhoedd, busnesau, awdurdodau statudol a sefydliadau addysgol.

Mae’r grŵp yn helpu trwy gynnig grantiau neu roi eitemau i unigolion neu i fudiadau elusennol sy’n cefnogi’r rhai sydd mewn angen. Mae hefyd yn helpu i gadw lleoedd anifeiliaid trwy roi sbwriel o’r gymuned, megis gwisgoedd bisgedi, caeadau coffi, bocsys iogwrt ac ati ac eitemau diangen eraill a fyddai fel arall wedi mynd i safleoedd tirlenwi ond y gall y seddi fod yn eu defnyddio i gynhyrchu incwm.

Welcome to our Woods - Rhondda Uchaf

Croeso i’n Coedwigoedd ‘Dyfodol Naturiol’ yw datblygu ffyrdd newydd o gysylltu pobl a lle, rheoli adnoddau naturiol a mannau lleol yn wahanol ar gyfer canlyniadau iechyd, lles, hyfforddiant a chyflogaeth.

Mae’n credu wrth werthfawrogi ac adeiladu ar ei chryfderau a’i asedau, y mae’n ei ddweud yw y bobl anhygoel, cymunedau a thirwedd yn y Rhondda Uchaf. Mae rhwydweithiau teuluol a chymunedol cryf lle mae pobl yn gweithio gyda’i gilydd ac yn cefnogi ei gilydd. Mae yna sefydliadau cymunedol bywiog a thirwedd wych. Drwy harneisio’r cryfderau a’r asedau hyn a dod â phobl at ei gilydd, mae’n creu cyfle i ailddiffinio ac adfywio’r Rhondda Uchaf.

Crëwyd y cwmni cymunedol di-elw WTOW LTD i hwyluso’r bartneriaeth, ei weithgareddau a darparu arweinyddiaeth. Heddiw mae ganddi lawer o bartneriaid sy’n ffurfio partneriaeth Croeso i’n Woods, gan gynnwys aelodau cymunedol lleol, busnesau lleol a phartneriaid y trydydd sector.

Ymhlith y sefydliadau a gymerodd ran yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae Valleys Kids, Lais y Coedwig, Actiif Woods Coed lleol, Cadwch Gymru’n Daclus, Grwpiau Capel Blaencwm (Tynewydd), Ysgol Penyrenglyn, Ysgol Penpych, Ysgol Hen Felin, Ysgol Cymraeg Ynyswen, Maeth Egnïol, Interlink RCT , The Valley Valley Hydro TGV, Cymdeithas Tai Rhondda, Theatr Spectex, Cymdeithas Fungus Morgannwg, Rhondda Cryfach, Adnoddau Naturiol Cymru, Cyngor Rhondda Cynon Taf, Heddlu De Cymru, Gwasanaeth Tân De Cymru, Heddlu Trafnidiaeth Prydain, Pensiynau Gwaith Adran JCP, Cwm Taf Bwrdd Iechyd Prifysgol (GIG), Purple Shoots a Llangatwg Community Valley Community Coop.

Wild Tots - Tyfu cymunedau yn yr awyr agored

Croeso i’n Coedwigoedd ‘Dyfodol Naturiol’ yw datblygu ffyrdd newydd o gysylltu pobl a lle, rheoli adnoddau naturiol a mannau lleol yn wahanol ar gyfer canlyniadau iechyd, lles, hyfforddiant a chyflogaeth.

Mae’n credu wrth werthfawrogi ac adeiladu ar ei chryfderau a’i asedau, y mae’n ei ddweud yw y bobl anhygoel, cymunedau a thirwedd yn y Rhondda Uchaf. Mae rhwydweithiau teuluol a chymunedol cryf lle mae pobl yn gweithio gyda’i gilydd ac yn cefnogi ei gilydd. Mae yna sefydliadau cymunedol bywiog a thirwedd wych. Drwy harneisio’r cryfderau a’r asedau hyn a dod â phobl at ei gilydd, mae’n creu cyfle i ailddiffinio ac adfywio’r Rhondda Uchaf.

Crëwyd y cwmni cymunedol di-elw WTOW LTD i hwyluso’r bartneriaeth, ei weithgareddau a darparu arweinyddiaeth. Heddiw mae ganddi lawer o bartneriaid sy’n ffurfio partneriaeth Croeso i’n Woods, gan gynnwys aelodau cymunedol lleol, busnesau lleol a phartneriaid y trydydd sector.

Ymhlith y sefydliadau a gymerodd ran yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae Valleys Kids, Lais y Coedwig, Actiif Woods Coed lleol, Cadwch Gymru’n Daclus, Grwpiau Capel Blaencwm (Tynewydd), Ysgol Penyrenglyn, Ysgol Penpych, Ysgol Hen Felin, Ysgol Cymraeg Ynyswen, Maeth Egnïol, Interlink RCT , The Valley Valley Hydro TGV, Cymdeithas Tai Rhondda, Theatr Spectex, Cymdeithas Fungus Morgannwg, Rhondda Cryfach, Adnoddau Naturiol Cymru, Cyngor Rhondda Cynon Taf, Heddlu De Cymru, Gwasanaeth Tân De Cymru, Heddlu Trafnidiaeth Prydain, Pensiynau Gwaith Adran JCP, Cwm Taf Bwrdd Iechyd Prifysgol (GIG), Purple Shoots a Llangatwg Community Valley Community Coop.