Cael eich ysbrydoli gan ein 9 enillydd

Cyflawniad Gydol Oes

Paul Allen

Eiriolydd Cynaliadwyedd

Meleri Davies

Busnes Cynaliadwy

Oseng-Rees reflection

Techneg weithgynhyrchu wirioneddol gynaliadwy ac arloesol mewn tu mewn artisan a gosodiadau pensaernïol

Lle Cynaliadwy

Cymdeithas Tai Tai Newydd / Eggseeds - Y Fainc â Phŵer Solar

Mainc ddigidol solar gyntaf Cymru, gan ddarparu lle diogel, cyfforddus a hygyrch i bawb

Cymuned Cynaliadwy

O dan y Bont / Materion Ieuenctid Milford

Hyrwyddo lles, optimistiaeth ac uchelgais mewn ardaloedd gwledig difreintiedig

 

Arloesi Cynaliadwy mewn Caffael neu Gadwyn Gyflenwi

Prifysgol Aberystwyth - BEACON - Mwy o flas, llai o Halen, Bywydau Iachach

Datblygu teclyn gwella blas naturiol o sgil-gynnyrch y diwydiant bwyd

Menter cymdeithasol ragorol

Greenstream Flooring

Greenstream Flooring – mynd i’r afael â thlodi tanwydd ac effeithlonrwydd ynni trwy fodel menter gymdeithasol syml ond arloesol

 

Prosiect ynni adnewyddadwy rhagorol

Egni Co-op - Solar sy'n eiddo i'r gymuned

Solar sy’n eiddo i’r gymuned ac sy’n gynllun enghreifftiol ar gyfer trawsnewid ynni carbon isel sy’n canolbwyntio ar y gymuned yng Nghymru

 

Hyfforddiant neu addysg gynaliadwy

Asiantaeth Ynni Gwy Hafren - Pobl ein dyfodol

Menter ysgolion uwchradd i ysbrydoli gweithwyr proffesiynol amgylcheddol y dyfodol