Terfynwyr

Hyrwyddwr Cynaliadwyedd
Noddir gan Cyfoeth Naturiol Cymru

 • Grant Peisley
 • Neil Lewis
 • Kiri Howell

Busnes Cynaliadwy

 • Natural Weigh – Siop di-wastraff gyntaf Cymru
 • Aria Bridal
 • Jaspels Anglesey Craft Cider a’r Prosiect Seidr Ynys Mon

Lleoliad neu Fod Cynaliadwy

 • Menai Science Park
 • Coleg Gwent
 • Wye Valley Sculpture Garden

Cymuned Gynaliadwy
Noddir gan EDF Renewables

 • recycle4charity (Pembrokeshire Care Share & Give)
 • Croeso i’n Coedwigoedd – Dyfodol Naturiol Rhondda Uchaf
 • Wild Tots – Tyfu cymunedau yn yr awyr agored

Caffael neu Gadwyn Gyflenwi Gynaliadwy
Noddir gan Arup

 • Bodloni – cwtsch ‘bodlon’ o chawl
 • Polisi Social Value Wales
 • Cardiff Met – Addewid di-plastig

Menter Gymdeithasol Eithriadol

 • Refurbs Flintshire – Creu Tai, Creu Cyfleoedd
 • Chwarae eto, Sbort
 • Community Energy Facilitation

Prosiect Ynni Adnewyddol Rhagorol
Noddir gan Llywodraeth Cymru

 • Brechfa Forest West Windfarm
 • Tyrbein Gwynt Cymunedol YnNi Teg
 • Canolfan Ymwelwyr Garwnant

Addys neu Hyfforddiant Cynaliadwy

 • Coastal Curriculum
 • Cash4Change
 • Mock COP