Noddwyr

Cefnogi a meithrin cynaliadwyedd

Wales & West Utilities - Prif Noddwr

Mae Wales & West Utilities yn ddarparwr seilwaith blaenllaw, ac mae’n darparu ac yn cynnal y rhwydwaith nwy yn ne Cymru ac yn ne orllewin Lloegr. Wales & West Utilities yw’r prif noddwr ar gyfer Gwobrau’r Academi Gynaliadwy, er mwyn cydnabod pwysigrwydd gwelliant parhaus mewn cynaliadwyedd i weithrediadau’r rhwydwaith nwy.

Llywodraeth Cymru - Noddwr o'r Prosiect Ynni Adnewyddadwy Rhagorol

Mae Llywodraeth Cymru yn falch o noddi’r Prosiect Ynni Adnewyddadwy Eithriadol i gydnabod yr adnodd enfawr sydd ar gael yng Nghymru, a’r ymrwymiad a wnaed i gynhyrchu 70% o drydan a ddefnyddir yng Nghymru o ffynonellau adnewyddadwy erbyn 2030.

Cyfoeth Naturiol Cymru - Noddwr o'r Hyrwyddwr Cynaliadwy

Yn ein rôl fel rheoleiddiwr a gwarcheidwad amgylchedd naturiol Cymru, mae Adnoddau Naturiol Cymru wrth ei fodd yn dathlu’r unigolion sydd wedi gwneud gwahaniaeth mor sylweddol i gynaliadwyedd yng Nghymru yn ystod 2018.