Sbotolau’r Academi Cynaliadwy

3 Rhagfyr 2020 | 10-12yb am ar Zoom
Archebu tocynnau

Ymunwch â ni ar 03 Rhagfyr 10-12yb am ein digwyddiad sbotolau cyntaf, lle y byddwn ni’n dathlu enillwyr y gorffennol ac yn ‘taflu goleuni ar Gynaliadwyedd’    

Eleni, oherwydd Covid19 byddmae seremoni Gwobrau Academi Gynaliadwy wedi cael ei gohirio a byddwn ni’n cynnal ein digwyddiad ar-lein cyntaf. 

Bydd y digwyddiad yn cael ei gyflwyno gan Sarah Hopkins, Cyfarwyddwr Cynnal Cymru a Rhys Jones, Cyfarwyddwr RenewableUK Cymru.

Bydd enillwyr a noddwyr y gorffennol yn ein hymuno i siarad am eu cynnydd nhw ers ennill a beth y maen nhw’n gweld fel blaenoriaethau’r adferiad gwyrdd yn dilyn Covid. Byddwn ni’n clywed oddi wrth:

  • Grant Peisley, YnNi Teg – enillydd Prosiect Ynni Adnewyddadwy Rhagorol 2018
  • Meleri Davies – Partneriaeth Ogwen – enillydd Pencampwr Cynaliadwyedd 2019
  • Paul Allen – Canolfan y Dechnoleg Amgen – enillydd y Wobr Arbennig 2019
  • Sarah Williams – Wales and West Utilities – Prif noddwr Gwobrau Academi Gynaliadwy

Ar ôl clywed oddi wrth y panelwyr bydd y cyfle i ofyn eich cwestiynau a dweud eich dweud.