Dathlu arwyr cynaliadwyedd Cymru yn arddull

Gyda’r dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau, mae bellach yn dod i’r beirniaid i’r rhestr fer ac yn rhoi eu barn arbenigol ar y cyflwyniadau ar gyfer Gwobrau Academi Cynaliadwy cyntaf.

Byddwch hefyd yn cael cyfle i ddweud eich dweud trwy’r Pleidlais Gyhoeddus – mwy am hynny maes o law – ond yn y cyfamser, rydym wedi rhoi’r tocynnau ar werth. Prynwch trwy daro’r botwm isod.

Pob lwc i bawb sy wedi gwneud cais!