Croesawu Arup fel noddwr newydd

Rydym wrth ein bodd yn croesawu Arup i Wobrau Academi Cynaliadwy Cymru fel noddwr y categori Arloesi mewn Cadwyn Gyflenwi.

Mae Arup yn gwmni annibynnol o ddylunwyr, peirianwyr, ymgynghorwyr ac arbenigwyr technegol, sy’n gweithio ar draws pob agwedd ar yr amgylchedd adeiledig heddiw.

Fel arloeswyr mewn atebion ynni cynaliadwy a fforddiadwy, mae Arup yn anelu at gael dylanwad cadarnhaol ar y byd ac mae ganddi gynaliadwyedd wrth wraidd ei waith, gan ei gwneud yn noddwr perffaith ar gyfer y categori hwn.

Mae Arup yn ymuno â Wales & West Utilities, Llywodraeth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, EDF Renewables a Knights Brown fel noddwyr Gwobrau’r Academi Gynaliadwy.